Regulamin Schroniska Stożek

obowiązujący od 02.01.2024

 1. Doba hotelowa trwa od 14.00 do 10.00.

 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.

 3. Złamanie ciszy nocnej w sposób zakłócający spokój innym gościom schroniska wiąże się z karą pieniężną w wysokości 500zł.

 4. Nieopuszczenie pokoju do godz. 10.00 wiąże się z karą pieniężną równoważną cenie noclegu w danym pokoju x ilość miejsc dostępnych w danym pokoju x dwa.

 5. W celu przedłużenia pobytu o kolejną dobę należy zgłosić się do obsługi recepcji do

  godz. 9.00. Obsługa schroniska zweryfikuje czy jest taka możliwość.

 6. Meldować można się w godz. 14.00-19.00. W przypadku chęci zameldowania w innych godz. prosimy o kontakt indywidualny. Jeśli będzie to możliwe postaramy się udostępnić pokój wcześniej jednak procedury dezynfekcji wymagają znacznie więcej czasu niż standardowe sprzątanie.

 7. Zameldowanie do godz. 19.00. W przypadku chęci przybycia później, prosimy

  o kontakt telefoniczny z recepcją najpóźniej do godz. 18:30. W przypadku niezameldowania do godz. 19:00 i niepoinformowania obsługi, rezerwacja zostaje ANULOWANA, a zarezerwowane miejsca noclegowe przepadają i zostają przekazane innym osobom zainteresowanym noclegiem. Klientom nie przysługuje w tej sytuacji zwrot wpłaconych należności.

 8. Pościel w każdym pokoju wliczona w cenę noclegu. Nie ma możliwości rezygnacji z pościel.

  Zakaz używania własnych śpiworów.

 9. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi.

 10. Turyści proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom

  recepcji. Jeżeli usterki oraz zniszczenia będą zgłoszone po pobycie, goście będą obciążeni kosztami naprawy, zakupy nowego sprzętu.

 11. Przed opuszczeniem schroniska, turyści proszeni są o pozostawienie kluczy w

  recepcji.

 12. Opłata za zgubiony klucz = wynosi 100 zł.

 13. Nie ma możliwości samodzielnego gotowania w schronisku (w pokojach ze

  względu na system przeciwpożarowy oraz zasady bhp).

 14. Kuchnia schroniskowa działa w godz. 8.00-19.00. Zamówienia można składać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem kuchni.

 15. Schronisko zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji na każdym jej etapie. Jeżeli Schronisko będzie zmuszone odwołać rezerwację Klientowi przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji i zadatku na inny termin. Jednocześnie w takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w związku z odwołaną rezerwacją.

 16. Regulamin schroniska może ulegać zmianom w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją nie tylko aktualnego regulaminu, ale wszystkich potencjalnych zmian związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 17. Schronisko nie posiada dojazdu samochodem. Osoby decydujące się na dojazd wbrew zakazowi drogowemu robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą wszelkie konsekwencje prawne i finansowe tego czynu.

 18. Schronisko oraz pracownicy schroniska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy lub mienie należące do osób korzystających z usług schroniska lub odwiedzających schronisko.

REZERWACJE INDYWIDUALNE

 1. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji najpóźniej w dniu przybycia do schroniska. Nie ma możliwości odebrania klucza przed uiszczeniem całkowitej opłaty.

 2. W celu rezerwacji miejsca noclegowego schronisko pobiera:

  50% zadatku w ciągu 24h od zrobienia rezerwacji.

 3. Rezerwacje w Schronisku Stożek są ofertami bezzwrotnymi, tj. dokonana przedpłata pozostaje BEZZWROTNA i nieprzesuwalna na inny termin niezależnie od powodu rezygnacji Klienta co oznacza, iż w przypadku rezygnacji przez Klienta wpłacona kwota przepada i nie zostaje zwrócona rezerwującemu. Również w przypadku wydarzeń losowych, nieprzewidywalnych i niezależnych.

 1. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z noclegu, może on samodzielnie poszukać osób na swoje miejsca (polecamy np. grupy facebookowe jak góromaniacy, beskidomaniacy, kocham góry itp.). W takim przypadku należy do schroniska wysłać maila z informacją na jakie nazwisko rezerwacja ma być przepisana. Zmiana nazwiska rezerwacji odbywa się bezkosztowo. Schronisko nie zwraca wpłaconej kwoty osobie pierwotnie rezerwującej. Osoba, która pierwotnie rezerwowała miejsca rozlicza się samodzielnie z osobą na którą chce przepisać rezerwacje.

 1. W przypadku, gdy schronisko nie będzie w stanie zapewnić noclegu osobom, które go zarezerwowały czy to na skutek sytuacji losowych, nieprzewidywalny, prawnych Klientowi przysługuje możliwość przesunięcia zadatku na inny dzień w terminie 365dni od pierwotnie zarezerwowanego terminu bez prawa do otrzymania zwrotu zadatku.

 2. Gdy osoba rezerwowała cały pokój (np. 6-osobowy) i wpłaciła zadatek za wskazaną ilość osób (np. 6 osób) a do schroniska przyjdzie w mniejszej ilości osób (np. 4 osoby) to zadatek za tą ilość osób, która nie przyszła przepada czyli ta część wpłaty nie przechodzi na inne osoby (np. zadatek za 2 osoby przepada). Jeśli osoby te zdecydują, iż obsługa schroniska może spróbować sprzedać miejsca niewykorzystane innym osobom i uda się to zrobić to osobom tym zwraca się 50% kwoty wpłaconej za osoby, które nie przybyły (czyli w tym przypadku 50% należności za pobyt 2 osób). Natomiast jeśli osoby te zdecydują, iż nie chcą, aby schronisko próbowało sprzedać wspomniane wcześniej miejsca zobowiązane są do uiszczenie pełnej opłaty również za osoby, które nie przybyły.

 3. Zadatek ani pozostała część opłaty za pobyt nie zostaje zwrócone również w przypadku, gdy turysta ma jakiekolwiek wymagania co do warunków dotarcia lub pobytu w schronisku, a których nie ustalił telefonicznie na etapie rezerwacji pobytu przed wpłatą zadatku (czyli np. brak dojazdu do schroniska, brak suszarki w pokoju, brak balkonu, brak gniazdka w pokojach turystycznych lub jakiekolwiek inne).

 4. Zadatek ani pozostała część opłaty za pobyt nie zostaje zwrócone również w przypadku, gdy w czasie pobytu w schronisku nastąpiły jakiekolwiek awarie, usterki, niedogodności charakterystyczne dla obiektów położonych w górach tj. np. brak wody (na skutek braku opadów, awarii sprzętu, zamarznięcia rur i inne), brak prądu, brak ogrzewania, brak internetu. Dokładamy wszelki starań, aby zawsze zapewnić naszym gościom jak najwyższy komfort jednak czasem z powodu czynników zewnętrznych jest to niemożliwe. Jesteśmy schroniskiem górskim, nie jesteśmy podpięci do kanalizacji miejskiej. Z góry przepraszamy.

 5. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg i wyżywienie po wcześniejszym poinformowaniu o tympracownika recepcji. O chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować PRZED dokonaniem płatności/przelewu.

 6. Wpłata zadatku jest jednoczesna z akceptacją klauzuli RODO (do wglądu na ostatnich stronach niniejszego Regulaminu).

 7. W przypadku uszkodzenia wyposażenia schroniska: szafek, łóżek oraz jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia schroniska koszty naprawy sprzętu ponoszą odpowiedzialni za zniszczenie turyści. Schronisko zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury z 7 dniowym terminem płatności, za dokonane zniszczenia, na osobę meldującą w schronisku (siebie lub rodzinę lub grupę).

 8. Osoba dokonująca rezerwacji noclegu ma obowiązek uiszczenia opłaty za zniszczenia lub zanieczyszczenia wymiocinami/odchodami dokonane przez siebie lub współuczestników danej rezerwacji (partner, dzieci, pies i inne osoby lub zwierzęta). Turyści zobowiązani są powiadomić obsługę recepcji o zniszczeniach lub zanieczyszczeniach przez nich spowodowanych. W przypadku braku powiadomienia, schronisko zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia na osobę dokonującą rezerwacji z 7 dniowym terminem płatności. Przykładowe koszty: (- pościel zanieczyszczona wymiocinami – 200 zł, – łazienka zanieczyszczona wymiocinami/odchodami – 200 zł , – zniszczona lampka nocna, półeczka lub krzesło – 150 zł – zniszczony stół, łóżko lub półki wiszące – 500 zł – dziura w drzwiach – 500 zł – wybita szyba okienna – 1000 zł – wybita szyba prysznicowa lub balkonowa – 1000 zł – inne: ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju zniszczenia.

BEZPIECZEŃSTWO W SCHRONISKU ORAZ KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD

1. Obsługa Schroniska zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia turystów, który są pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, zakłócają spokój lub też zachowują się agresywnie wobec personelu lub innych gości.

2. Obsługa Schroniska ma prawo wezwać odpowiednie służby prewencyjne w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja uczestników grupy w stosunku do obsługi baru lub innych turystów, zażywania środków psychotropowych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna i balkony.

3. Każda osoba zakłócająca spokój i bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wymeldowana i wyproszona ze schroniska niezależnie od pory dnia i roku bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.

4. Na terenie całego schroniska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia zarówno papierosów tradycyjnych jak i e-papierosów. Palić można jedynie w miejscach wyznaczonych na zewnątrz schroniska. Złamanie zakazu palenia na terenie schroniska wiąże się z karą pieniężną w wysokości 500zł.

5. Obowiązkiem turysty jest utrzymanie porządku zarówno w pokojach, jak i we wspólnych częściach schroniska.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz zakaz palenia papierosów tradycyjnych i e-papierosów. Osoba nieprzestrzegająca tych zasad zostaje:

– pociągnięta do pokrycia kosztów nieuzasadnionej akcji przeciwpożarowej, – pociągnięta do pokrycia kosztów wszelkich napraw, wymian, odnowień sprzętu oraz pokojów naruszonych na skutek używania grzałek, palników itp. oraz powstałych na skutek przeprowadzenia nieuzasadnionej akcji przeciwpożarowej. – wymeldowana z pokoju i wyproszona ze schroniska bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.

7. W przypadku uruchomienie się systemu przeciwpożarowego na skutek zabronionych działań opisanych w pkt. 16, osoba która tego dokonała uiści opłatę w wysokości 500zł.

POBYTY ZE ZWIERZĘTAMI

1. Akceptujemy pobyt zwierząt w schronisku, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i za zgodą obsługi schroniska.

2. Opłata (jednorazowa na cały pobyt) wynosi 20 zł/zwierzę.

3. Nocleg w schronisku wraz ze zwierzętami możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu na etapie dokonywania rezerwacji odbywa się wyłącznie w specjalnie wyznaczonych i przeznaczonych do tego celu pokojach.

4. W przypadku, gdy osoba nocująca w schronisku wbrew powyższym punktom będzie przebywała wraz psem w innym pokoju niż wskazany, zobowiązuje się ona uiścić opłatę 1000zł, pokrywającą koszty gruntownego sprzątania pokoju, jego przemalowania oraz wyprania wszystkich materacy, pościeli i kocy znajdujących się w tym pokoju.

5. Wszystkie zwierzęta przebywające na terenie schroniska mają obowiązek przebywania na smyczy oraz pod kontrolą właścicieli (nie mogą biegać luźno). Ze względu na negatywne doświadczenia z przeszłości będziemy bardzo surowo przestrzegać tego zapisu. W przypadku niestosowania się do tego zapisu właściciele zwierzęcia zostaną niezwłocznie wymeldowani i wyproszeni ze schroniska niezależnie od pory dnia i roku bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt oraz pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w wysokości 500zł.

6. W przypadku zwierząt agresywnych (np. szczekających na inne zwierzęta, warczących na przechodzące osoby) mają obowiązek przebywać na terenie schroniska w kagańcu! Ze względu na negatywne doświadczenia z przeszłości będziemy bardzo surowo przestrzegać tego zapisu. W przypadku niestosowania się do tego zapisu lub niezałożenie kagańca po zwróceniu uwagi przez pracownika schroniska właściciele zwierzęcia zostaną niezwłocznie wymeldowane i wyproszone ze schroniska niezależnie od pory dnia i roku bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt oraz pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w wysokości 500zł.

7. Osoba nocująca w schronisku odpowiedzialna jest prawnie i finansowo za wszelkie zachowania swoich zwierząt (np. pogryzienia), konsekwencje tychże zachowań (roszczenia osób poszkodowanych) oraz dokonane przez zwierzęta szkody (materialne i osobiste) i zanieczyszczenia (nie sprzątanie odchodów) dokonane na zarówno na zewnętrznym jak i wewnętrznym terenie schroniska.

8. Na całym terenie schroniska (zewnątrz i wewnątrz) istnieje obowiązek sprzątania po swoim zwierzęciu. Niedopełnienie tego obowiązku jest karalne w wysokości 200zł za każdorazowe odnotowanie zaistnienia sytuacji nieposprzątania odchodów po swoim zwierzęciu.

SPRZĘT SPORTOWY

 1. W schronisku obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu sportowego typu rowery, narty do pokoju. Złamanie zakazu wnoszenia sprzętu sportowego na strefę hotelową wiąże się z karą pieniężną w wysokości 500zł.

 2. Po uzgodnieniu z obsługą recepcji istnieje możliwość przechowania sprzętu sportowego we wskazanych przez obsługę do tego celu pomieszczenia – narciarnia.

 3. Schronisko oraz pracownicy schroniska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sprzęt sportowy pozostawiony czy to na zewnątrz schroniska czy też we wskazanym przez pracowników schroniska pomieszczeniu. Sprzęt pozostawiany jest przez właściciela na własną odpowiedzialność.

REZERWACJE GRUPOWE

1. Poprzez grupę rozumiany jest każdy zbiór osób powyżej 10 osób, który wspólnie

dokonywał rezerwacji poprzez jedną osobę organizatora.

2 Wielkość zniżek dla grup oraz wszelkie warunki pobytów grupowych są ustalane

indywidualnie.

3. Schronisko zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonych cen w przypadku, gdy

liczebność grupy dla której przygotowywana była oferta zmniejszy się o co najmniej 10%. Schronisko przedstawi nową ofertę cenową niezwłocznie po otrzymaniu od rezerwującego informacji o zmniejszeniu liczebności grupy.

4. Jeśli liczebność grupy od momentu rezerwacji do momentu przybycia grupy zmniejszy się poniżej 15 osób przestają dla tej grupy obowiązywać wszelkie zniżki.

5. Wszelkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem grupy.

6. Wszelkie płatności za pobyt grupy dokonywane do w całości przez jedną osobę. Nie ma możliwości dokonywania indywidualnych wpłat przez pojedynczych uczestników.

7. Schronisko nie zapewnia utrzymania czystości w pokojach podczas pobytu grupy w okresie krótszym niż tydzień czasu.

8. Za zniszczenia lub zanieczyszczenia wymiocinami dokonane przez uczestników pobytu odpowiada organizator/opiekun grupy. Opiekunowie zobowiązani są powiadamiać obsługę recepcji o zniszczeniach dokonanych przez grupę. W przypadku braku powiadomienia, schronisko zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia na szkołę, organizację, opiekuna grupy itp. z 7 dniowym terminem płatności.

9. W celu potwierdzenia rezerwacji grupowej należy wpłacić zadatek ustalany indywidualnie z obsługą schroniska jednak nie mniejszy niż 50% wartości pobytu (istnieje możliwość negocjacji wysokości zadatku grupowego). Zadatki są bezzwrotne i nieprzesuwalne na inny termin.

10. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje losowe powodujące odwołanie rezerwacji miejsc przez grupę. Dotyczy to również sytuacji spowodowanych COVID-19 (choroba, kwarantanna). W takich przypadkach wpłacony zadatek lub całość kwoty pozostaje bezzwrotny. Istnieje możliwość zmiany terminu, po okazaniu dokumentacji medycznej.

11. Koszty w przypadku zmniejszenia ilości zarezerwowanych miejsc: – informacja o zmniejszeniu ilości osób przesłana do 1 miesiąca przed terminem przybycia grupy – brak opłat za miejsca z których się rezygnuje o ile miejsca te zostaną udostępnione do sprzedaży dla innych potencjalnych Klientów, – informacja o zmniejszeniu ilości osób przesłana do 2 tygodni przed terminem przybycia grupy – opłata w wysokości 25% wartości pobytu (nocleg + wyżywienie) za każdą osobę, którą rezygnuje, – informacja o zmniejszeniu ilości osób przesłana od 2 tygodni do 1 tygodnia przed terminem przybycia grupy – opłata w wysokości 50% wartości pobytu (nocleg + wyżywienie) za każdą osobę, którą rezygnuje, – poniżej tygodnia przed przybyciem grupy – konieczność uiszczenia pełnej opłaty noclegowej oraz gastronomicznej za każdą osobę, która rezygnuje.

12. W przypadku zmniejszenia ilości rezerwowanych miejsc, miejsca te, niezależnie od ponoszonych kosztów rezygnacji zostają odebrane grupie i przekazane do sprzedaży ogólnej dla innych turystów. 13. Ostateczne potwierdzenie pobytu uzyskują tylko rezerwacje przedpłacone o uzgodnioną kwotę zadatku.

14. Zabrania się przygotowywania posiłków grupowych w pokojach. W przypadku odnotowania takiego faktu przez pracowników schroniska grupa ponosi opłatę 1000zł.

15. Grupy w ramach pobytu mogą zamówić wyżywienie z menu dla grup uwzględniającego zniżki grupowe. Nie ma możliwości zamówienia różnych dań dla poszczególnych członków grupy ze zniżkami.

OGNISKA

1. Palenie ognisk w rejonie schroniska możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją schroniska i podlega opłacie, która jest ustalana indywidualnie z grupą.

2. Palenie ognisk w rejonie schroniska bez uzyskania zgody pracowników schroniska będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

3. Palenie ognisk w rejonie schroniska bez uzyskania zgody pracowników schroniska oraz przy użyciu drewna należącego do schroniska (niezależnie czy leżącego w pobliżu budynku schroniska czy tez przy samym ognisku) będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości 800 zł.

Mamy świadomość, iż powyższe procedury mogą stanowić dla Państwa niedogodności. Jednak są one podyktowane obostrzeniami narzuconymi przez ministerstwo na branżę hotelarską i gastronomiczną. Staraliśmy się przyjąć takie rozwiązania, które możliwie zminimalizują negatywne skutki obostrzeń jednak przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, które jest naszym priorytetem.

Prosimy o wyrozumiałość i z góry za nią dziękujemy.

Życzymy udanego pobytu. Magdalena i Krzysztof Cimek wraz z ekipą schroniska.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla turystów korzystających z usługi noclegowej w Schronisku Stożek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO”, informuję, iż:

1/ administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Bagera Krzysztof Cimek

ul. Papiernia 9a, 43-450 Ustroń

2/ dane kontaktowe: /adres/ul. Turystyczna 19, 43-460 Wisła /nr telefonu/603 414 603/ e-mail/stozek@bagera.pl

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.

4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 5/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7/ podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych przez administratora, ich niepodanie skutkować będzie odmową świadczenia usługi hotelowej przez administratora